Medische Encyclopedie – Apotheek Marne – Amstelveen

Apotheek Marne

Marne 130 1186PJ Amstelveen Tel:020 220 99 00

Medische Encyclopedie

Inhoud

vardenafil

Vardenafil bevordert de erectie.

Artsen schrijven het voor bij seksuele stoornissen (erectieproblemen).

Wat doet vardenafil en waarbij gebruik ik het?

Seksuele stoornissen

Een erectie ontstaat doordat bij seksuele prikkeling de bloedvaten in de penis wijder worden. Zo kunnen de zogenaamde zwellichamen in de penis vol bloed stromen. De bloedvaten die het bloed weer moeten afvoeren worden tijdelijk dichtgedrukt. Hierdoor blijft de penis stijf tijdens seksuele stimulatie.

Oorzaak
Bij een erectiestoornis kan de penis niet stijf worden of niet lang genoeg stijf blijven tijdens seksuele prikkeling. Oorzaken hiervoor kunnen zijn:

 • leeftijd: het erectievermogen neemt op oudere leeftijd geleidelijk af;
 • psychische oorzaken zoals angst, stress of depressiviteit;
 • ziekten zoals diabetes, hormoonziekten, hart- en vaatziekten, prostaataandoeningen;
 • bepaalde geneesmiddelen of overmatig alcohol- en drugsgebruik.

Werking
De bloedvatverwijding wordt in gang gezet door stoffen die bij seksuele prikkeling in de penis vrijkomen. Vardenafil remt de afbraak van  deze bloedvatverwijdende stoffen. Ze blijven daardoor langer en in grotere hoeveelheden aanwezig in de penis. De penis kan hierdoor beter stijf worden en blijft ook langer stijf. Voor de werking is wel seksuele prikkeling nodig.

De werking begint na ongeveer een half uur, bereikt een maximum na ongeveer 1 uur en verdwijnt na 4 tot 5 uur.

Lees meer over seksuele stoornissen . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn

  Zelden opvliegers, blozen. Dit komt doordat ook in het hoofd de bloedvaten iets verwijden. Bij de hogere dosering komt dit vaker voor dan bij de lagere. Het gaat vanzelf weer over.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid, buikpijn, brandend maagzuur, braken. Bij de hogere dosering vaker dan bij de lagere.

  Misselijkheid en maagklachten kunt u voorkomen door de tablet met wat voedsel in te nemen. Daardoor kan de werking wel langer op zich laten wachten. In plaats van een half tot 1 uur kan het dan wel 1 tot 2 uur duren.

 • Duizeligheid. Vooral mensen ouder dan 75 jaar kunnen duizelig worden. Dit komt door de lagere bloeddruk. Dit trekt vanzelf weer weg.

  Zeer zelden flauwvallen of een draaierig gevoel.

 • Verstopte neus.

  Zeer zelden bloedneus, verstopte bijholten of voorhoofdholte.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Rugpijn, spierpijn, gespannen spieren, spierkramp.

 • Droge mond

  Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel vaak gebruikt.

 • Huiduitslag, rode huid.

  In zeldzame gevallen wijst dit op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet.

 • Oogklachten, zoals wazig zien, een blauwgroene waas voor de ogen, dubbelzien, gezwollen oogleden, pijnlijke rode ogen, lichtovergevoeligheid, verlies van gezichtsveld. Ook deze bijwerking komt vaker voor bij de hoge dosering. Heeft u een erfelijke aandoening aan het netvlies van uw ogen? Raadpleeg dan voor gebruik uw arts

  De meeste oogklachten verdwijnen vanzelf. Het gezichtsveldverlies kan echter blijvend zijn. Waarschuw uw arts als u plotseling minder goed ziet.

 • Oorsuizen, plotseling minder goed kunnen horen.

  Raadpleeg uw arts als u dit merkt.

 • Langdurige en soms pijnlijke erectie, bloeding van de penis of bloed in urine of sperma.

  Waarschuw uw arts als de erectie langer dan 4 uur duurt of als u bloed in urine of sperma opmerkt. Er bestaat een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.

 • Hartkramp, hartinfarct en beroerte. Dit is een enkele keer voorgekomen bij mannen ouder dan 60 jaar met een hart- of vaatziekte, diabetes of hoge bloeddruk.
  Als u het laatste halfjaar een hartinfarct of beroerte heeft doorgemaakt, mag u dit middel niet gebruiken.

  Bespreek vóór gebruik met uw arts of uw lichaam de inspanning van de seksuele activiteit aankan. Krijgt u tijdens de seksuele activiteit pijn op uw borst: waarschuw onmiddellijk een arts. Neem in dit geval geen middel tegen hartkramp in, zoals een pufje uit een spuitbusje of een tabletje voor onder de tong. Dit kan juist een averechts effect hebben.

 • Hartkloppingen, versnelde hartslag of hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of u kunt kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval.

  Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

 • Tintelingen, branderig of verminderd gevoel op de huid.

 • Psychische klachten, zoals angst.

 • Slaapstoornissen, slaperigheid en geheugenverlies.

 • Aanval met spierschokken en spierkrampen (stuipen).

  Neem dan direct contact op met een arts.

 • Een sikkelcelcrisis bij mensen met sikkelcelziekte. Sikkelcelziekte is een aangeboren afwijking van de rode bloedcellen. Bij een sikkelcelcrisis verslechtert de ziekte plotseling. U merkt dit aan hevige pijn en zwelling rond botten en gewrichten, buikpijn, pijn op de borst en kortademigheid.

  Als u dit merkt, neem dan direct contact op met uw arts.

 • Overgevoeligheid voor vardenafil. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten of jeuk.

  Raadpleeg dan uw arts.
  In zeldzame gevallen ontstaat een zwelling van lippen, tong, keel of gezicht. U kunt dan benauwd worden. Waarschuw dan onmiddellijk naar een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
  Als u overgevoelig bent voor vardenafil, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik vardenafil gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De antibiotica claritromycine en erytromycine, de medicijnen tegen schimmelinfecties itraconazol en voriconazol, en het medicijn tegen de ziekte van Cushing ketoconazol. De hoeveelheid vardenafil in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
 • Bloedvatverwijders met nitraat, zoals nitroglycerine, isosorbidemononitraat, isosorbidedinitraat en nicorandil. Als u deze medicijnen tegelijkertijd met vardenafil gebruikt kunt u plotselinge en lang aanhoudende lage bloeddruk krijgen. Neem deze medicijnen ten minste 24 uur voor of na vardenafil. Let op: zogenaamde 'poppers', soms gebruikt bij seksuele activiteit, bevatten eveneens nitraten. Neem bij pijn op de borst contact op met uw arts.
 • De medicijnen tegen een vergrote prostaat alfuzosine, doxazosine en terazosine. Door de combinatie kan uw bloeddruk tijdelijk extra dalen. U merkt dit aan duizeligheid. Dit gaat vanzelf weer voorbij. Ga niet plotseling staan als u duizelig bent.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Dit medicijn kan duizeligheid en wazig zien veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer zolang u hier last van heeft.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als dit medicijn. U kunt daardoor meer last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. Meestal is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.
Veel alcohol drinken vermindert ook het vermogen om een erectie te krijgen. Gebruik daarom niet te veel alcohol in combinatie met dit medicijn.

alles eten?
Als u de tablet inneemt met wat voedsel kan het lichaam de werkzame stof langzamer opnemen. Dit is vooral voor vetrijk voedsel het geval. Houd hier rekening mee, omdat het dan langer dan 2 uur kan duren voor het werkt.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Neem de tablet een half tot één uur vóór de seksuele activiteit in. De werking houdt 4 tot 5 uur aan.
Als u misselijk wordt, kunt u de tablet met wat voedsel innemen. U heeft dan minder last van misselijkheid. Neem dan de tablet 1 tot 2 uur voor de seks in, omdat het lichaam de werkzame stof minder snel opneemt als er ook voedsel in uw maag zit.

Hoelang?
Gebruik het medicijn niet vaker dan één keer per dag, om bijwerkingen te voorkomen. Als vardenafil goed bij u werkt, kunt u het gebruiken zolang u het nodig heeft.

Terug naar overzicht