Medische Encyclopedie – Apotheek Marne – Amstelveen

Apotheek Marne

Marne 130 1186PJ Amstelveen Tel:020 220 99 00 Fax:020 220 99 09

Medische Encyclopedie

Inhoud

noscapine

Noscapine werkt hoestprikkeldempend. Het wordt gebruikt bij hoest.

Wat doet noscapine en waarbij gebruik ik het?

Hoest

Prikkelhoest is een reflex op irritatie in keel en longen. Vaak is dit noodzakelijk, omdat er bijvoorbeeld slijm in de luchtwegen zit, maar soms is het een overreactie die de keel alleen verder irriteert.

Behandeling
Noscapine wordt gebruikt bij prikkelhoest of kriebelhoest. Het vermindert de neiging tot hoesten.

Gebruik dit medicijn niet als u veel slijm ophoest. De hoestprikkel is dan juist nodig om het slijm kwijt te raken.

Effect
De neiging tot hoesten zal binnen 1 uur na inname van dit medicijn afnemen. Dit effect houdt ongeveer 4 uur aan.

Mocht u geen effect merken, raadpleeg dan uw arts. De kriebel heeft dan misschien een andere oorzaak.

Lees meer over hoest . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Lichte sufheid en duizeligheid.

 • Misselijkheid

  Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

 • Hoofdpijn, pijn op de borst en buikpijn.

  Deze klachten verdwijnen gewoonlijk binnen enkele uren.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan een lopende en verstopte neus, ontstoken ogen of huiduitslag.

  Een ernstige overgevoeligheid kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor noscapine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik noscapine gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Hoestmiddelen die het ophoesten van slijm vergemakkelijken, zoals acetylcysteïne, broomhexine of carbocisteïne. Deze medicijnen werken minder goed omdat noscapine hoest tegengaat. Gebruik daarom deze hoestmiddelen niet tegelijk met noscapine.
 • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. Noscapine kan de werking van acenocoumarol en fenprocoumon versterken. Meld het aan de trombosedienst als u noscapine gaat gebruiken. Ook als de dosering van noscapine wijzigt of als u stopt met noscapine, moet u de trombosedienst hierover inlichten.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals sufheid en duizeligheid. Heeft u hier last van? Dan mag u niet autorijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen zo lang u last heeft van deze bijwerkingen. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste dagen van het gebruik voor.

Voor meer algemene informatie kunt het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
In de normale dosering kunt u dit medicijn veilig gebruiken. Noscapine wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Hoe?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe lang?
Meestal is het gebruik van dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het tot de klachten zijn verdwenen. Een normale kriebelhoest hoort binnen 3 weken over te zijn. Is dat bij u niet het geval, raadpleeg dan uw arts. Mogelijk is er een oorzaak voor uw hoest waar uw arts een oplossing voor weet.

Terug naar overzicht