Medische Encyclopedie – Apotheek Marne – Amstelveen

Apotheek Marne

Marne 130 1186PJ Amstelveen Tel:020 220 99 00 Fax:020 220 99 09

Medische Encyclopedie

Medische encyclopedie > Geneesmiddelen zoeken > Geneesmiddelen overzicht > fusidinezuur om in te nemen

Inhoud

fusidinezuur om in te nemen

Fusidinezuur is een antibioticum. Het werkt tegen infecties met bepaalde bacteriën, vooral tegen de stafylokok-bacterie.

Artsen schrijven het voor bij infecties met bacteriën, zoals longontsteking, huidinfecties, beenmergontsteking en ernstige reacties van het hele lichaam op infecties (sepsis).

Wat doet fusidinezuur om in te nemen en waarbij gebruik ik het?

Infecties met bacteriën

Fusidinezuur wordt gebruikt bij verschillende infecties met bacteriën, zoals longontsteking, beenmergontsteking, huidinfecties en infecties waarop het hele lichaam reageert (sepsis).

Het wordt vooral gebruikt als deze infecties worden veroorzaakt door de bacteriesoort `stafylokken` en bij infecties met bacteriën die ongevoelig zijn voor andere antibiotica.
Het wordt ook gebruikt door mensen die overgevoelig zijn voor andere antibiotica.

Werking
Fusidinezuur bestrijdt verschillende soorten bacteriën.. Na inname verspreidt het zich via het bloed over uw lichaam. Het komt in verschillende weefsels terecht, zoals de ogen, het hart, diep in de huid, botten en gewrichten.

Effect
De werking begint binnen enkele uren na inname. Na enkele dagen van gebruik merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Lees meer over infecties met bacteriën . “

Longontsteking

Verschijnselen
Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. U voelt zich flink ziek, heeft koorts en moet vaak hoesten. Ook kunt u slijm ophoesten. Het ademen kan pijnlijk zijn en vaak bent u benauwd.

Behandeling
Een longontsteking wordt meestal behandeld met penicillines, doxycycline of azitromycine.
Artsen kunnen fusidinezuur voorschrijven als de bacterie ongevoelig is voor deze medicijnen. of als u allergisch bent voor deze medicijnen.

Werking
Fusidinezuur bestrijdt verschillende soorten bacteriën, vooral de bacteriesoort ‘stafylokokken’.
De tabletten beginnen binnen een paar uur te werken.
Een dosis werkt ongeveer 8 uur. Na een paar dagen merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.
 

Lees meer over longontsteking . “

Huidinfectie

Door beschadiging van de huid, zoals bij eczeem en bijtwonden, kunnen bacteriën de huid binnendringen en een ontsteking veroorzaken. Vooral mensen met diabetes hebben veel kans op dergelijke infecties, bijvoorbeeld aan de voeten. Ook mensen met een verminderde doorbloeding van de benen hebben vaker infecties aan hun onderbenen. Verder hebben mensen met een verminderde weerstand of mensen die afweeronderdrukkers moeten gebruiken sneller een huidinfectie.

Huidinfecties worden vaak veroorzaakt door de bacteriesoort ‘stafylokken’.

Verschijnselen.
Bij een huidinfectie wordt de huid rood, warm, gezwollen en pijnlijk. Ook ontstaat pus en kunnen er blaasjes op de huid zijn. Soms krijgt u koorts en voelt u zich ziek. Vooral mensen met diabetes of hartfalen kunnen ernstig ziek worden van een huidinfectie.

Behandeling
Bij licht geïnfecteerde schaaf- of snijwonden en blaren is een antibioticum meestal niet nodig. Het is voldoende de geïnfecteerde huid goed te wassen en te ontsmetten met chloorhexidine of povidonjodium. Het lichaam ruimt  zelf de bacterie op en zorgt dat de wond heelt.

Als de infectie dieper ligt of erg uitgebreid is en er bovendien sprake is van koorts, kan de arts kiezen voor een antibioticum om in te nemen. Bijvoorbeeld flucloxacilline, claritromycine of azitromycine. Als deze niet gebruikt kunnen worden of niet helpen, kan de arts fusidinezuur voorschrijven.

Effect
Fusidinezuur bestrijdt bacteriën die huidinfecties kunnen veroorzaken.
De tabletten beginnen binnen een paar uur te werken.
Een dosis werkt ongeveer 8 uur. Na een paar dagen merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Lees meer over huidinfectie . “

Sepsis

Een sepsis is een hevige reactie van het lichaam op een infectie met bacteriën, virussen of schimmels.

Oorzaak
Een sepsis kan bijvoorbeeld ontstaan door griep, een blaasontsteking, longontsteking, huidinfectie of hersenvliesontsteking. Uw lichaam probeert de infectie af te weren en reageert daarbij zo heftig, dat u ernstige ziekteverschijnselen krijgt. 

Verschijnselen
In eerste instantie merkt u sepsis aan koorts of juist een te lage temperatuur, een snelle ademhaling of een snelle hartslag. Als de sepsis ernstiger wordt kan uw bloeddruk dalen, wat schadelijk kan zijn voor uw organen, zoals uw nieren. Het is dan levensbedreigend.
Waarschuw bij verschijnselen van sepsis dus altijd meteen uw arts.

Behandeling
Als de sepsis veroorzaakt wordt door bacteriën kan de arts een antibioticum voorschrijven.

Bij milde sepsis zijn dat antibiotica om in te nemen.  De keuze van het antibioticum hangt af van de bacterie die de sepsis veroorzaakt. 
De arts schrijft fusidinezuur voor als de bacteriesoort hier gevoelig voor is.

Ernstige sepsis wordt met een antibioticuminfuus behandeld in het ziekenhuis. Dan wordt fusidinezuur niet gebruikt, want het is alleen verkrijgbaar als tabletten.

Effect
Fusidinezuur bestrijdt sommige bacteriën die sepsis kunnen veroorzaken.
De tabletten beginnen binnen een paar uur te werken.
Een dosis werkt ongeveer 8 uur. Na een paar dagen merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Lees meer over sepsis . “

Beenmergontsteking

Een beenmergontsteking is een infectie met bacteriën van een bot en het beenmerg. Een beenmergontsteking komt zelden voor.

Oorzaak
Bacteriën kunnen het bot bereiken door een wond, operatie, een huidinfectie of een open botbreuk. Ook kunnen bacteriën het bot bereiken vanuit een infectie ergens anders in het lichaam. De bacteriën komen dan bij het bot via de bloedbaan.

Verschijnselen
De ontsteking zit meestal in de lange botten, zoals in de armen of benen. Het aangedane bot is pijnlijk. Ook de gewrichten eromheen kunnen pijnlijk zijn. Meestal voelt u zich flink ziek en heeft u koorts.

Behandeling
In het ziekenhuis zal de arts onderzoeken welke bacterie de infectie heeft veroorzaakt. De arts kiest een antibioticum dat het meest werkzaam is bij die bacterie. Soms is dat fusidinezuur.

Lees meer over beenmergontsteking . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, braken, opgeblazen gevoel, winderigheid of diarree.

 • Moeheid, slaperigheid en zwak gevoel.

 • Duizeligheid

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, ziek gevoel.

 • Spierpijn

  Waarschuw bij ernstige onverklaarbare spierpijn en donkere urine uw arts.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dat merken aan huiduitslag (soms met puisten), roodheid, galbulten of jeuk.

  Raadpleeg in deze gevallen uw arts.
  In zeldzame gevallen kunt u benauwd of duizelig worden, of flauw vallen. Ook kunt u een opgezwollen gezicht, lippen, tong of keel krijgen. U kunt hierbij erg benauwd worden.
  In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige overgevoeligheidsreactie optreden met koorts, gezwollen lymfeklieren en huiduitslag. Waarschuw in deze gevallen direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
  Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Leveraandoeningen, zoals leverontsteking (hepatitis) of galstuwing. U merkt dat aan een gele kleur van de huid en het oogwit (geelzucht) of bij hevige jeuk over uw hele lichaam.

  Neem dan contact op met uw arts.

 • Verminderde nierwerking. Krijgt u donkere urine, plast u weinig en schuimt de urine? Waarschuw dan uw arts.

 • Minder witte of rode bloedcellen, en minder bloedplaatjes. Dit kunt u merken aan extreme vermoeidheid en een bleke huid (door bloedarmoede) onverklaarbare koorts, keelpijn of blaasjes in de mond en keel, plotselinge blauwe plekken of bloedneuzen, en meer kans op infecties.

  Waarschuw uw arts bij een of meer van deze verschijnselen.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik fusidinezuur om in te nemen gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Antistollingsmedicijnen. Gebruikt u acenocoumarol of fenprocoumon? Uw apotheek zal bij de eerste keer uw trombosedienst inlichten dat u fusidinezuur gebruikt. Vertel ook zelf de trombosedienst wanneer u begint of als u stopt met fusidinezuur of als de dosering verandert. Uw stolling moet dan extra worden gemeten.
 • Buiktyfusvaccin-capsules. Fusidinezuur maakt het buiktyfusvaccin in de capsules onwerkzaam. Gebruik daarom beide middelen niet samen. Als tussen beide medicijnen minimaal 3 dagen zit, is er geen probleem.
  Wilt u capsules met buiktyfusvaccin gebruiken? Wacht dan minimaal 3 dagen na afloop van de kuur met fusidinezuur. Of vraag uw arts om een injectie tegen buiktyfus. De wisselwerking treedt dan niet op.
  Heeft u minder dan 3 dagen geleden capsules met buiktyfus-vaccin gebruikt en moet u nu starten met fusidinezuur? Neem dan contact op met uw arts.
 • Cholesterolverlagers. Gebruikt u atorvastatine, rosuvastatine of simvastatine? Door de combinatie met fusidinezuur heeft u meer kans op bijwerkingen van de cholesterolverlager. Vooral belangrijk hierbij is een spierziekte. Overleg met uw arts of apotheek. Waarschijnlijk mag u de cholesterolverlager niet slikken tijdens de kuur.
  Moet u het wel blijven gebruiken? De spierziekte is te herkennen aan snel opkomende hevige en onverklaarbare spierpijn, spierzwakte, minder plassen en bruine urine. Stop dan meteen met de cholesterolverlager en raadpleeg uw arts.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

autorijden?
Een enkele keer worden mensen door fusidinezuur slaperig of duizelig. Rijd geen auto als u daar last van heeft.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind. Meld het aan uw arts en apotheker als u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Gebruik dit medicijn NIET aan het einde van de zwangerschap. Bij gebruik van dit medicijn aan het einde van de zwangerschap bestaat er namelijk een risico op bijwerkingen bij het kind. Zoals geelzucht.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag dit medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.
Verdeel de doses wel zo goed mogelijk over de dag. Zo zorgt u voor een constant effect.

Hoe lang?
De kuurduur hangt af van het soort infectie en de ernst van de infectie. Een kuur duurt minstens 6 dagen.
Houd er rekening mee dat dit een kuur is die u niet mag onderbreken en helemaal moet afmaken. Ook al merkt u van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer, dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

Terug naar overzicht