Medische Encyclopedie – Apotheek Marne – Amstelveen

Apotheek Marne

Marne 130 1186PJ Amstelveen Tel:020 220 99 00 Fax:020 220 99 09

Medische Encyclopedie

Inhoud

sumatriptan

Sumatriptan behoort tot de groep triptan-antimigrainemiddelen. Het vernauwt de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd. Ook remt het de afgifte van stoffen die ontstekingen kunnen veroorzaken. En zorgt het ervoor dat een 'pijnbericht' via de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomt.

Artsen schrijven het voor bij migraine en clusterhoofdpijn.

Wat doet sumatriptan en waarbij gebruik ik het?

Migraine

Verschijnselen
Migraine is hoofdpijn die in aanvallen komt. De hoofdpijn komt meestal plotseling op. De pijn kan stekend of bonzend zijn en zit meestal aan één kant van uw hoofd. Ook bent u vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid.

Sommige mensen zien een halfuur tot een uur voor de aanval schitteringen, flitsen of golvende beelden. Dit zijn auraverschijnselen. Soms gaat dit samen met tintelingen of een doof gevoel aan één kant van het gezicht of lichaam.

Andere mensen voelen de migraineaanval een paar uur tot een dag vóór de aanval aankomen. Bijvoorbeeld door stemmingsveranderingen, u bent opgewekt of juist somber, heel actief of juist sloom. U gaapt vaker of u heeft zin in lekker eten.

Een migraineaanval duurt meestal een dag, maar kan ook 4 uur tot 3 dagen duren. Hoe vaak iemand een aanval heeft verschilt per persoon. Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn.


Oorzaak
De oorzaak van migraine is niet duidelijk. Wel weten we dat tijdens een migraineaanval de bloedvaten in de hersenen wijder worden door zenuwprikkels. Vervolgens wordt via de zenuwen een ‘pijnbericht’ naar de hersenen gestuurd. En er worden in de hersenen bepaalde stoffen afgegeven die ontstekingen kunnen veroorzaken. Mogelijk veroorzaakt dit de pijn bij migraine.

Behandeling
Mensen met migraine reageren verschillend op medicijnen tegen migraine. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. Het is dus een kwestie van proberen.

De klachten van een migraineaanval zijn meestal goed te behandelen met paracetamol in combinatie met een medicijn tegen misselijkheid. Als paracetamol niet voldoende werkt, kan de arts sumatriptan voorschrijven. Ook in combinatie met een medicijn tegen misselijkheid.

Heeft u 2 of meer migraineaanvallen per maand? Dan kunt u misschien een medicijn gebruiken dat de aanvallen voorkomt, zoals de bètablokker metoprolol of propranolol.


Effect
Na gebruik van sumatriptan nemen de klachten geleidelijk af en duurt de aanval minder lang. Sumatriptan werkt alleen tijdens een aanval. U kunt het dus niet gebruiken om aanvallen te voorkomen.

 • De tablet begint na ongeveer een half uur te werken, ongeveer anderhalf uur na inname is het effect maximaal.
 • De neusspray begint na een kwartier te werken, een kwartier tot 3 uur na sprayen is het effect maximaal.
 • De injectie begint na 10 tot 15 minuten te werken, ongeveer een half uur na inspuiten is het effect maximaal.
 • De zetpil begint na een half tot 1 uur te werken, ongeveer 2 uur na gebruik is het effect maximaal.

Het effect van sumatriptan verschilt per persoon. Als sumatriptan niet goed bij u werkt, kan een ander triptan-antimigrainemiddel wel effect hebben.

Lees meer over migraine . “

Clusterhoofdpijn

Verschijnselen
Clusterhoofdpijn is een zeer heftige hoofdpijn aan één kant van het hoofd, rond het oog. Clusterhoofdpijn komt weinig voor. Er zijn meer mannen dan vrouwen met clusterhoofdpijn.

De hoofdpijn komt in aanvallen en duurt meestal 15 minuten tot 3 uur. U kunt meer aanvallen op een dag krijgen. Soms wel 8 keer per dag. Vaak komen aanvallen van clusterhoofdpijn 's nachts voor.

De aanvallen komen voor in periodes (clusters) van weken tot maanden. Daarna kunnen de aanvallen weer een lange tijd wegblijven. Een klein deel van de patiënten heeft chronische clusterhoofdpijn. Hierbij is de pijn vrijwel continu aanwezig.

Naast de hoofdpijn kunt u last hebben van een tranend, rood oog en gezwollen ooglid aan de kant waar de hoofdpijn zit, een verstopte neus, loopneus, hevig zweten van het voorhoofd en een onrustig gevoel.

Oorzaak
De oorzaak van clusterhoofdpijn is niet bekend.

Behandeling
Artsen schrijven sumatriptan-injectie of -neusspray voor bij de behandeling van clusterhoofdpijn. Een andere mogelijkheid bij de behandeling van clusterhoofdpijn is 100% zuurstof. Sumatriptan-injectie of zuurstof hebben de voorkeur. De neusspray is minder effectief dan de injectie of zuurstof. 

Heeft u veel aanvallen? Dan kunt u misschien een medicijn gebruiken dat aanvallen voorkomt, zoals verapamil.

Effect
De injectie begint na 10 tot 15 minuten te werken. Ongeveer een half uur na inspuiten is het effect maximaal. De neusspray begint na een kwartier te werken. Een kwartier tot 3 uur na sprayen is het effect maximaal.

Lees meer over clusterhoofdpijn . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Na gebruik van de injectie: pijn op de plaats van de injectie

  Dit trekt vanzelf weer weg.

 • Na gebruik van de neusspray: bittere smaak

  Meestal helpt het vooraf een snoepje te nemen, bijvoorbeeld met toffeesmaak.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Na gebruik van de neusspray: bloedneus, irritatie of brandend gevoel in de neus en keel

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken. Meestal komt dit door de migraine. En zeer zelden diarree.

  Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.

 • Pijn en beklemd of drukkend gevoel in verschillende delen van uw lichaam, zoals borst en keel. Deze verschijnselen gaan meestal binnen 2 uur over. Blijft u last houden of maakt u zich hierover zorgen, raadpleeg dan uw arts.
  Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken. Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt.

 • Hoge bloeddruk

 • Benauwdheid

  Raadpleeg uw arts als u hier last van krijgt.

 • Doof of tintelend gevoel in handen of voeten, verminderd gevoel bij aanraking

 • Spierpijn en zeer zelden stijve nek en gewrichtspijn

 • Droge mond of moeite met slikken

 • Duizeligheid, zwakte, vermoeidheid, minder alert zijn of slaperigheid

  Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.

 • Opvliegers, warmtegevoel en zeer zelden zweten

  Dit gaat binnen enkele uren over.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Hartkloppingen en een versnelde of juist vertraagde hartslag

  Raadpleeg uw arts als u last van heeft van een van deze bijwerkingen.

 • Hart- en vaataandoeningen, zoals meer risico op een hartaanval of beroerte. Het risico hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval of beroerte hebben gehad. Heeft u plotseling klachten als verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld), verward spreken en denken, verlammingen aan arm of been, verlies van gezichtsvermogen, tintelingen, plotselinge ernstige hoofdpijn, duizeligheid of plotselinge pijn op de borst? Waarschuw dan onmiddelijk een arts.

 • Slechter zien, dubbelzien, bibberend beeld en zien van donkere vlekken of flikkeringen

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag of galbulten. Raadpleeg dan uw arts.
  Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan flauwvallen of een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Waarschuw in deze gevallen direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
   

  Als u overgevoelig bent voor sumatriptan, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Mensen met epilepsie kunnen in zeldzame gevallen een epilepsieaanval krijgen door het gebruik van dit middel.

  Overleg hierover met uw arts.

 • Koude vingers en tenen door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen die lijden aan de ziekte van Raynaud kunnen door dit medicijn extra last van deze aandoening krijgen.

  Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

Bij mensen die sumatriptan te vaak gebruiken

 • Hoofdpijn

  Sommige mensen nemen hiertegen weer sumatriptan, waardoor deze hoofdpijn opnieuw ontstaat. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij u steeds weer sumatriptan nodig heeft. Heeft u vaker dan 2 keer per maand een migraineaanval, overleg dan met uw arts of een behandeling om aanvallen te voorkomen misschien beter voor u is.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik sumatriptan gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid en vermoeidheid. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste 4 uur na gebruik voor.

U mag vanaf 4 uur na het laatste gebruik weer autorijden. Meestal heeft dit medicijn dan geen invloed meer op het autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.


alcohol drinken?
Drink liever geen alcohol als u net een aanval van migraine of clusterhoofdpijn heeft gehad. Alcohol kan een nieuwe aanval uitlokken.

Als u een aanval van migraine of clusterhoofdpijn heeft gehad nadat u alcohol heeft gebruikt, kunt u sumatriptan wel gebruiken.

alles eten?
Bij dit medicijn mag u alles eten.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? U kunt dan beter paracetamol tegen uw migraine gebruiken. Paracetamol is een veiligere pijnstiller tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding. Werkt paracetamol niet voldoende tegen uw migraine? Lees dan hieronder het advies voor sumatriptan.

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Het is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is tijdens de zwangerschap. Een groot aantal zwangere vrouwen heeft dit medicijn tijdens het eerste trimester van de zwangerschap eenmalig gebruikt. Bij deze vrouwen zijn geen problemen bij de baby gezien. Met herhaaldelijk gebruik en gebruik tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap is minder ervaring. In overleg met uw arts kunt u dit medicijn bij een ernstige aanval eenmalig gebruiken.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt namelijk in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Er zijn tot nu toe geen bijwerkingen bij het kind gemeld.

Als u na overleg met uw arts, toch sumatriptan gaat gebruiken, let dan op het volgende. Sla de eerste borstvoeding na het gebruik van sumatriptan over. Kolf de moedermelk af en gooi deze weg. Geef de baby in de tussentijd al eerder afgekolfde moedermelk of kunstvoeding.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Tabletten

 • Gewone tabletten: innemen met een half glas water.
 • FTAB-tabletten: innemen met een beetje water. Bij slikproblemen kunt u de tablet eerst oplossen in een beetje water. Dit geeft een bittere smaak.

Injecties

 • Dien de injectie toe in uw bovenarm of uw dij. Injecteer niet op plaatsen waar de huid teer, rood of hard is.
 • Ontsmet de huid.
 • Verwijder voorzichtig de witte naalddop van de voorgevulde pen.
 • Zet het open uiteinde van de voorgevulde pen loodrecht stevig tegen de huid. Zodat de beschermhuls voor de naald volledig wordt ingedrukt.
 • Druk op de blauwe activatieknop en laat de knop los. U hoort hierbij een "klik".
 • Houd de pen op zijn plaats tot u een tweede "klik" hoort. Het controlevenster wordt dan blauw. Trek de naald loodrecht uit de huid.
 • De injectieplaats niet masseren.

Bij gebruik van de patroon met de auto-injector: duw een patroon in de bijbehorende injectiepen. Volg hierbij de aanwijzingen in de verpakking. Spuit de patroon leeg, vlak onder de huid van bovenarm of bovenbeen. Vraag eventueel uw apotheker het gebruik van de injectiepen te demonstreren.

Neusspray

 • Elk buisje bevat één dosis voor eenmalig gebruik in één neusgat.
 • Snuit vooraf de neus als u verkouden bent of een verstopte neus heeft.
 • Zit of sta rechtop en houd uw hoofd een beetje voorover.
 • Breng de tuit in één neusgat, houd het andere neusgat dicht.
 • Druk het pompje stevig in, terwijl u door de neus inademt.
 • Adem 10-20 seconden lang in door uw neus en uit door uw mond. Dit helpt het geneesmiddel in uw neus te houden.

Zetpillen
Verwijder de folie rond de zetpil en breng de zetpil in de anus. U kunt de zetpil met wat water bevochtigen zodat deze beter glijdt.

Wanneer?
Gebruik sumatriptan zodra u last krijgt van de eerste hoofdpijnverschijnselen van migraine. U kunt dit medicijn ook nog gebruiken als de aanval al enkele uren aan de gang is. Gebruik sumatriptan niet als u alleen last heeft van aura.

 • Helpt de eerste dosis goed, maar komt de migraine binnen 24 uur terug? U kunt dan een tweede dosis nemen. Zorg ervoor dat u de dosis niet te snel achter elkaar neemt. De tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis moet zijn:
  • tabletten: minimaal 2 uur. Gebruik niet meer dan 3 doses per 24 uur;
  • injecties: minimaal 1 uur. Gebruik niet meer dan 2 injecties per 24 uur;
  • neusspray: minimaal 2 uur. Gebruik niet meer dan 2 buisjes per 24 uur;
  • zetpillen: minimaal 2 uur. Gebruik niet meer dan 2 zetpillen per 24 uur.
 • Helpt de eerste dosis niet? Dan heeft het geen zin een tweede dosis te nemen. Overleg dan met uw arts voor een ander antimigrainemiddel.


Hoe lang?
U gebruikt dit middel alleen om de klachten tijdens een aanval van migraine of clusterhoofdpijn te verminderen. Is de aanval voorbij? Dan heeft u dit medicijn niet meer nodig. Gebruik sumatriptan pas weer bij een volgende aanval.

Terug naar overzicht