Medische Encyclopedie – Apotheek Marne – Amstelveen

Apotheek Marne

Marne 130 1186PJ Amstelveen Tel:020 220 99 00 Fax:020 220 99 09

Medische Encyclopedie

Inhoud

nitroglycerine pleister

Nitroglycerine is een vaatverwijder.

Artsen schrijven het voor bij angina pectoris (hartkramp).

Wat doet nitroglycerine pleister en waarbij gebruik ik het?

Angina pectoris

Bij hartkramp komt er te weinig bloed in de hartspier. De hartspier krijgt hierdoor een tekort aan zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt aanvallen van pijn of benauwdheid op de borst.

Behandeling
Als u af en toe een aanval heeft zal de arts in eerste instantie een middel voorschrijven om een aanval op te heffen. Heeft u meer dan twee aanvallen per week, dan schrijft de arts meestal een medicijn voor om aanvallen te voorkomen, bijvoorbeeld dit middel.

Werking
Dit middel voorkomt aanvallen van angina pectoris. Het verwijdt de bloedvaten, met name de vaten die het bloed naar het hart toe leiden. Daardoor staat er minder druk op het bloed dat het hart binnenstroomt. Het hart hoeft dan minder hard te werken en verbruikt minder zuurstof.

Effect
U merkt dat u minder aanvallen krijgt van pijn op de borst. U kunt meer lichamelijke inspanning aan en voelt zich minder snel vermoeid.

De pleisters zijn niet geschikt om een acute aanval van angina pectoris op te heffen. Daar zijn andere, veel sneller werkende middelen voor.

De werking van een pleister is maximaal twee uur na opbrengen. Het effect houdt ongeveer 24 uur aan of tot u de pleister weer verwijdert.

Lees meer over angina pectoris . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Kloppende, bonzende hoofdpijn, soms met misselijkheid. Bij mensen met aanleg voor migraine kan dit middel een aanval uitlokken.

  Dit neemt af als u dit middel enkele dagen heeft gebruikt.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Roodheid, irritatie en jeuk op de plaats waar u de pleister plakt.

  Nadat u de pleister heeft verwijderd verdwijnen deze verschijnselen binnen enkele uren. Als u de pleister telkens op dezelfde plaats plakt, kan de huiduitslag ontstaan. Dit kunt u voorkomen door de pleister elke dag op een andere plaats te plakken. Heeft u hier toch veel last van huidreacties, raadpleeg dan uw arts.

 • Duizeligheid, neiging tot flauwvallen, hartkloppingen, vooral bij te snel opstaan.

  Dit komt doordat de bloeddruk daalt. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op van een stoel of uit bed. U kunt dan het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

 • Zich zwak voelen en slaperigheid.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Blozen en rode huid.

  Dit komt doordat ook de bloedvaten in de huid verwijden.

 • Onrust en sterk zweten.

 • Zuurbranden, doordat het maagzuur makkelijker in de slokdarm komt. Mensen die al last hebben van slokdarmontsteking hebben meer kans op klachten.

  Raadpleeg uw arts als deze klachten toenemen.

 • Verergering van glaucoom (verhoogde oogboldruk). Heeft u last van groene staar of glaucoom aan één of beide ogen? Overleg dan met uw arts over extra controle door de oogarts.

 • Bloedarmoede. Raadpleeg uw arts bij bleek zien, moeheid, kortademigheid en spierzwakte bij inspanning.

  Dit kunnen verschijnselen van bloedarmoede zijn.

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, rode plekken en jeuk.

  Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het niet opnieuw krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik nitroglycerine pleister gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De medicijnen sildenafil, avanafil, tadalafil en vardenafil. Als u deze medicijnen tegelijkertijd met nitroglycerine gebruikt kunt u plotselinge en lang aanhoudende lage bloeddruk krijgen. Neem bij pijn op de borst contact op met uw arts.
  Als u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruikt voor erectiestoornissen:
  • Heeft u nitroglycerine gebruikt en wilt u nu sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruiken? Wacht ten minste 24 uur voor u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruikt.
  • Heeft u sildenafil of vardenafil gebruikt en wilt u nu nitroglycerine gebruiken? Wacht ten minste 24 uur voor u nitroglycerine gebruikt.
  • Heeft u avanafil gebruikt en wilt u nu nitroglycerine gebruiken? Wacht ten minste 12 uur voor u nitroglycerine gebruikt.
  • Heeft u tadalafil gebruikt en wilt u nu nitroglycerine gebruiken? Wacht ten minste 48 uur voor u nitroglycerine gebruikt.
   Gebruikt u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil voor een andere aandoeningen, zoals pulmonale hypertensie (verhoogde bloeddruk in de longen) of een vergrote prostaat? Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft hij een ander medicijn voor.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
De eerste dagen dat u dit middel gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als dit middel. U kunt daardoor meer last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit middel tijdens zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Scheur het zakje bij één van de inkepingen open.
 • Neem de pleister met de beschermende folie uit het zakje.
 • Trek de beschermende folie eraf en probeer de kleeflaag niet met de vingers aan te raken.
 • Plak de pleister op een schone, droge plaats op de linker of rechter zijde van de borstkas of aan de binnenkant van de bovenarm. De huid moet onbeschadigd en niet te veel behaard zijn. Knip eventuele haren eerst af.
 • Druk de pleister goed aan.
 • Om huidreacties te voorkomen is het belangrijk dagelijks een andere plaats op de huid te kiezen, bijvoorbeeld afwisselend op de linker- en rechterzijde van de borst, of op de binnenkant van de linker of rechter bovenarm.

N.B. Douchen, zwemmen en sporten zijn mogelijk zonder dat de pleister loslaat.

Wanneer?
Het effect neemt af wanneer de werkzame stof voortdurend in uw bloed aanwezig is; elke dag moet daarom een `nitraatvrije` periode bevatten van 8 tot 12 uur, waarin geen of weinig werkzame stof in uw bloed zit. Tijdens deze 'nitraatvrije periode` is uw hart minder beschermd tegen inspanning. Meestal wordt de nacht gekozen voor de `nitraatvrije` periode. Verwijder de pleister daarom voor u gaat slapen.

Als u vooral `s nachts klachten heeft, kan uw arts voorschrijven dat de pleister alleen `s nachts moet worden gebruikt en overdag niet.

Hoe lang?
Als dit middel goed bij u werkt, moet u dit middel waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.

Terug naar overzicht